وبینار چهارشنبه 29 اردیبهشت از ساعت 17 تا 19 برگزار می شود. لینک وبینار برای ثبت نام کنندگان ارسال می شود.