کافیه برای سنجش و به چالش کشیدن اطلاعات خودتون در آزمون زیر شرکت کنید. توجه داشته باشید که این آزمون از مباحث ایچیموکو کلاود و رسم کانال های حرکتی قیمت هستش. این سرفصل ها بخشی از دوره ی اورژانسی بورسه که توسط اساتید مجرب تیم بورس‌فا تهیه شده.

سنجش بورس

سنجش دانش بورسی شما

این آزمون از مباحث تکنیکال اورژانسی می باشد.